Ciekawostki

Czym jest Soroboom i dlaczego jest potrzebny Twojemu dziecku?

ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie

Ludzki mózg jest znacznie bardziej wydajny niż jakiekolwiek urządzenie komputerowe. Posiada on wyjątkową zdolność do zmian, ewolucji i udoskonalania się. Spróbuj teraz szybko obliczyć:  586+878-329+784-245+458 = ?

Przyznaj, że bez kalkulatora lub kartki papieru z długopisem bardzo trudno jest dokonać takich obliczeń.

Naukowcy już dawno mówią, że używamy tylko niewielką część naszych zdolności umysłowych. Ponadto wiemy, że lewa i prawa półkula mózgu mają różne charakterystyki. Lewa – „techniczna” – ma podejście analityczne, natomiast prawa – „twórcza” – odpowiada za naszą kreatywność w każdym wykonywanym zadaniu. Działające obydwie półkule mózgu w interakcji mają jeszcze większy potencjał.

 

Wyjątkowy program

Współczesne kształcenie ma na celu rozwijanie lewej półkuli mózgu, ponieważ uważa się, że prawa jest nieco zaniedbana.

Cztery lata temu wdrążyliśmy do naszego państwa program ustnego liczenia, którego celem jest rozwijanie obydwu półkul równocześnie. Nasz zespół trenerów ulepszył i nadał nowego kierunku szkoleniom dla tego typu techniki.

Opracowaliśmy unikalny program za pomocą nowoczesnej technologii, multimediów i materiałów audio-wizualnych dla rozwoju umiejętności intelektualnych dzieci:

  • Zwiększenie zdolności umysłowych;
  • Badanie i rozwój potencjału;
  • Zwiększenie koncentracji;
  • Poprawa pamięci;
  • Wzrost koncentracji uwagi;
  • Wzbogacenie wyobraźni;

Zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie.

Gry z cyframi dla dzieci

Dzieci łatwiej zrozumieją liczby, jeżeli będą w stanie je sobie wyobrazić. Nasz program szkoleniowy skierowany jest na wizualizację ruchów kostek na liczydłach w trakcie odpowiednich działań matematycznych. Dzieci mają konkretną, a nie abstrakcyjną wiedzę na temat liczb. Doskonale rozumieją cyfry dwuznaczne i układ liczb, mając tylko jedną możliwość ich ułożenia za pomocą kostek na liczydłach, co w tradycyjnej matematyce jest niemożliwe.

Zdolność do wizualizacji obiektu w trakcie liczenia jest użyteczna dla dziecka nie tylko w rozwiązywaniu przykładów matematycznych, ale też dla wszelkiego rodzaju procesów umysłowych, zwłaszcza pamięci i skojarzeń. Umiejętność ta przyniesie ogromną korzyść Waszemu dziecku w wielu aspektach życia, zarówno w kształceniu, jak i w relacjach społecznych

 

Dzieci lubią się bawić, i my zapraszamy ich do gry

Nasze tempo treningów,  interaktywne programy, pomocne i ciekawe zeszyty pomagają dzieciom uczyć się poprzez zabawę. Trenerzy ze specjalnie dopasowaną metodologią pomagają dzieciom rozwijać koncentrację ich  uwagi i cierpliwość. Regularne i systematyczne ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie pozwalają rozwinąć umiejętności przydatne w nauce. Nasz kurs jest zaprojektowany w ten sposób, iż stymuluje mózg za pomocą wzroku, słuchu i dotyku.

Praktyka wskazuje na to, że dzieci, które szybko wykonują ustne obliczenia, aktywnie wykorzystują prawą półkulę mózgu w synchronicznej współpracy z półkulą lewą w ten sposób rozszerzają swoje zdolności umysłowe. Liczą one o wiele szybciej i dokładniej tylko używając swoich własnych umiejętności.

Kurs prowadzony jest przez wykwalifikowanych trenerów, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty i zapewniają ciekawe i interaktywne nauczanie.

 

Cena nauczania грн.
PROMOCJA Cena nauczania 2, 3-go dziecka -10%